Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4281
Title: Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor USARB : [în 2 vol.] : Vol. 1 : 2010-2015
Authors: Nagherneac, Anna
Culicov, Natalia
Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Aculova, Taisia
Ciobanu, Silvia
Keywords: bibliografii
înregistrări bibliografice
cercetări ştiinţifice
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Biblioteca Ştiinţifică a USARB
contribuţii ştiinţifice
universitari bălţeni
Issue Date: 2018
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor USARB : [în 2 vol.] / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt.: Anna Nagherneac [et al.] ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : [S.n.], 2018. – Vol. 1 : 2010-2015. –2018. – 445 p. – ISBN 978-9975-50-218-4. (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-217-7.
Abstract: Bibliografia Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor USARB 2010-2015 (apărută în colecţia Bibliographia Universitas) impunătoare după volum, propune peste 4 400 înregistrări bibliografice care desemnează realizările didactice, de cercetare ştiinţifică, preocupările literare şi cultural-sportive ale universitarilor bălţeni publicate în anii 2010-2015: monografii, studii, manuale, ghiduri, dicţionare, reviste, articole din publicaţiile în serie din ţară şi străinătate.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4281
ISBN: 978-9975-50-218-4 (Vol. 2)
978-9975-50-154-5 (Bibliographia Universitas)
978-9975-50-217-7
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
publicatii_prof_Vol1.pdf8,3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons