Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4279
Title: Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : [Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi] : Anuar
Authors: Nagherneac, Anna
Aculova, Taisia
Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Ciobanu, Silvia
Keywords: bibliografie, ştiinţe juridice, ştiinţe filologice, ştiinţe economice, pedagogie, psihologie
Issue Date: 2018
Publisher: USARB
Citation: Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : [Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi] : Anuar 2017 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Anna Nagherneac, Taisia Aculova ; red. resp.: Elena Harconița ; red. bibliogr.: Lina Mihaluța. – Bălți, 2018. – 127. p. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-036-4.
Abstract: Anuarul prezintă informaţii despre contribuţiile ştiinţifico-didactice ale universitarilor şi bibliotecarilor bălţeni publicate în anul 2017, materializate în manuale, cursuri universitare, programe didactice, comunicări, articole prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (cuprinde peste 900 de înregistrări bibliografice). Lucrarea este structurată pe facultăţi în ordinea cronologică a constituirii lor, iar în cadrul facultăţilor pe catedre. Înregistrările bibliografice urmează ordinea alfabetică după numele de autor sau titluri de documente.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4279
ISBN: 978-9975-50-036-4
978-9975-50-231-3 (2017)
978-9975-50-154-5 (Bibliographia Universitas)
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anuar_2017.pdf3,21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons