Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4234
Title: Biblioteca şi noile modalităţi de comunicare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice [Articol]
Authors: Ababii, Lilia
Mihaluţa, Lina
Keywords: baze de date științifice
repozitorii
RI ORA USARB
CEEOL
Zenodo
acces deschis
IBN
Open Library
gestionarea datelor
activitate de cercetare
databases
repositories
open access
data management
scientific databases
research activities
Issue Date: 2018
Publisher: USARB
Citation: Ababii, Lilia. Biblioteca şi noile modalităţi de comunicare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice / L. Ababii, Lina Mihaluţa // Magazin bibliologic : Rev. şt. şi bibliopraxiologică. – 2018. – Nr 1-2. – P. 99-103.
Abstract: The article deals with data management research, which involves the scientific and effective management of all data generated from research activities. Scientific databases, electronic journals, open electronic libraries, national and international repositories are nominated as tools that provide open access to research. The library, as key research institution, has an important role to play in identifying new tools and technologies that would facilitate the retrieval of resources and collections, expanding the information potential. The USARB Scientific Library is in constant search for new sources of communication and dissemination of scientific research results.
În articol este abordată problema managementului datelor de cercetare, activitate ce presupune gestionarea ştiințifi că şi eficientă a tuturor datelor generate în urma activităţilor de cercetare. Drept instrumente care asigură accesul deschis la cercetare sunt nominalizate bazele de date ştiinţifice, revistele electronice, bibliotecile electronice deschise, repozitoriile naţionale şi internaţionale. Bibliotecii, ca instituţie cheie în activitatea de cercetare, îi revine un rol important în ceea ce priveşte identificarea de noi instrumente şi tehnologii care ar facilita regăsirea resurselor şi colecţiilor, extinderea potenţialului informaţional. Biblioteca Ştiinţifică USARB se află într-o continuă căutare de noi surse de comunicare şi diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/4234
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ababii_L_biblioteca.pdf491,68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons