Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4233
Title: Prezervarea şi promovarea valorilor bibliofile în Biblioteca Ştiinţifică USARB [Articol]
Authors: Cristian, Elena
Keywords: valori bibliofile
BŞ USARB
ORA USARB
colecţia de documente rare
prezervare
promovare
valorificare
digitizare
bibliophile values
rare documents
bibliography of rare books
preservation
promotion
valorisation
digitization
Issue Date: 2018
Publisher: USARB
Citation: Cristian, Elena. Prezervarea şi promovarea valorilor bibliofile în Biblioteca Ştiinţifică USARB / E. Cristian // Magazin bibliologic : Rev. şt. şi bibliopraxiologică. – 2018. – Nr 1-2. – P. 41-46 ; Confluenţe bibliologice : Rev. de biblioteconomie şi şt. informării. – 2018. – Nr 1-2. – P. 25-31.
Abstract: Alecu Russo State University’s Rare Books Collection was established in 1945 at the same time, when were foundated the Educational Institute and its Scientific Library, in order to preserve documents of a great cultural value. The promotion of rare documents may be performed in different ways, including the bibliography of rare books, books with autographs, dedications and exlibrises, communications in national and international professional meetings, articles, on-line exhibitions, indexing these works in Institutional Repository ORA USARB, Open Platforms and Libraries: Calameo, ISSUU, Scribd, Slideshare, wich may be presented to students.
Constituirea fondului de Carte Rară din Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a început odată cu fondarea Institutului Învăţătoresc şi a Bibliotecii Ştiinţifice (a.1945) şi continuă până în prezent, în scopul păstrării, conservării şi punerii în valoare a documentelor de o deosebită valoare culturală. Promovarea acestor documente are loc pe mai multe căi, inclusiv bibliografierea cărţilor rare, a cărţilor cu autografe şi dedicaţii, ex-libris în lucrări bibliografice, comunicări în cadrul întrunirilor profesionale naţionale şi internaţionale, articole în presă, expoziţii tematice on-line, plasarea acestor lucrări în Repozitoriul Instituţional ORA USARB, pe Platforme şi biblioteci deschise: Calameo, ISSUU, Scribd, Slideshare, prezentări în faţa studenţilor etc.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4233
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cristian_E_prezervarea.pdfMagazin bibliologic480,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Cristian_E_promovarea.pdfConfluenţe bibliologice644,3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons