Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4222
Title: Aspecte privind învatarea bazata pe proiecte în cadrul unitaţii de curs Analiza complexă [Articol]
Authors: Gaşiţoi, Natalia
Keywords: învăţarea bazată pe proiecte
metode interactive
numere complexe
funcţii elementare de variabilă complexă
transformări conforme
project-based learning
interactive methods
complex numbers
elementary complex variable functions
conformal mappings
Issue Date: 2018
Publisher: USARB
Citation: Gaşiţoi, Natalia. Aspecte privind învatarea bazata pe proiecte în cadrul unitaţii de curs Analiza complexă / Natalia Gaşiţoi // The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions : [The scientific-practical conference with international participation], December 7-8, 2018 : Articles. – Bălţi : Profadapt, 2018. – P. 81-85. – ISBN 978-9975-3276-0-2.
Abstract: Procesul instructiv contemporan în instituţiile de învăţănât superior solicită cadrului didactic schimbarea strategiei de predare, transformarea lui într-un ghid sau trainer al studentului, iar sala de curs trebuie să fie transformată într-un mediu de lucru colaborativ în care studentul dezvoltă competenţele sale de explorare, învaţă să formuleze întrebări esenţiale, constructive, „bune”. Investigarea problemelor de analiză complexă permit înţelegerea profundă şi autentică a conceptelor de analiză reală, iar succesul poate fi obţinut aplicând învăţarea bazată pe proiecte realizând o sinteză a rezultatelor din algebră, trigonometrie, analiză reală, geometrie şi topologie.
Contemporary instructional process in higher education institutions requires the teacher to change his teaching strategy, transforming him into a student’s guide or trainer, and in the same time the classroom should be transformed into a collaborative work environment in which the student develops his exploration skills, learn to formulate essential, constructive, "good" questions. The investigation of complex analysis problems allows a deep and authentic understanding of real analysis concepts, and the success can be achieved by implementing project-based learning by synthesizing results from algebra, trigonometry, real analysis, geometry and topology.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/4222
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gasitoi_ aspecte.pdf393,51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons