Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4216
Title: Utilizarea resurselor web 2.0 în procesul de predare-invăţare-evaluare în liceu [Articol]
Authors: Cernei, Adriana
Zastînceanu, Liubov
Keywords: E-Learning
proces instructiv-educativ
instruire centrată pe cel ce învaţă
evaluare
instrumente web 2.0
instructional-educational process
learner-centered training
evaluation
web 2.0 tools
Issue Date: 2018
Citation: Cernei, Adriana. Utilizarea resurselor web 2.0 în procesul de predare-invăţare-evaluare în liceu / Adriana Cernei, Liubov Zastînceanu // The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions : [The scientific-practical conference with international participation], December 7-8, 2018 : Articles. – Bălţi : Profadapt, 2018. – P. 67-73. – ISBN 978-9975-3276-0-2.
Abstract: O ascendenţă deosebită în ultimii 20 de ani, o constituie, globalizarea ¸si schimbările tehnologice – procesele ce stau la baza unei noi economii mondiale „pusă în mişcare de tehnologii, alimentată de informaţii şi condusă de cunoştinţe” [1]. Răspândirea acestei noi economii globale are implicaţii majore în structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. Perioada de actualitate a informaţiei se micşorează continuu, iar gradul de acces la ea creşte exponenţial. Sistemul educaţional nu mai poate fi axat doar, pe transmiterea unui set rigid de cunoştinţe de la profesor spre elev într-o perioadă fixă de timp. Materialul de fată propune o abordare a procesului instructiv-educativ în liceu, din perspectiva e-learning-ului, utilizând Tehnologiile Informţionale şi Comunicaţionale, în particular a resurselor Web 2.0.
A particular rise in the last 20 years is globalization and technological change - the processes underpinning a new global economy "driven by information-driven and knowledge-driven technologies. The spread of this new global economy has major implications for the structure and purposes of educational institutions. Because the current information period is continuously decreasing and the degree of access to it increases exponentially, the educational system can no longer be focused on transmitting a rigid set of knowledge from the teacher to the student within a fixed period of time. This material proposes an approach to the educational process in high school from the perspective of e-learning, using Information and Communication Technologies, in particular Web 2.0 resources.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/4216
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cernei_utilizarea.pdf3,74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons