Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4138
Title: Tehnologii informaționale și moderne în instruire [Articol]
Authors: Popov, Lidia
Keywords: modern technologies
interactive whiteboard
teaching
learning
assessment
information technologies
Issue Date: 2016
Publisher: USARB
Citation: Popov, Lidia. Tehnologii informaționale și moderne în instruire / Lidia Popov, // Orientări actuale în cercetarea doctorală : Materialele Colocviilor şt. ale doctoranzilor, ed. a 5-a, din 4 dec. 2015. – Bălţi. – 2016. – P. 25-37.
Abstract: În acest articol sunt descrise câteva tehnologii informaționale moderne utilizate în procesul de instruire atât de către profesorii din învățământul universitar, cât și de profesorii din învățământul preuniversitar. În relief este scos instrumentul modern apărut în țara noastră în ultimii ani – tabla interactivă.
This article describes some modern information technologies used in training by both university professors and teachers in secondary education. The accent is upon the modern instrument appeared in our country in recent years – the interactive whiteboard.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/4138
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
popov_.pdf404,81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons