Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4083
Title: Particularităţile formării potenţialului profesional al catalogatorilor / clasificatorilor [Articol]
Authors: Mihaluţa, Lina
Keywords: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi
bibliotecari
instruire
formare profesională continuă
Issue Date: 2006
Publisher: BŞUSARB
Citation: Mihaluţa, Lina. Particularităţile formării potenţialului profesional al catalogatorilor / clasificatorilor / L. Mihaluţa // Confluenţe bibliologice : Rev. de biblioteconomie şi şt. informării. – 2006. – Nr 4. – P. 29-31. – ISSN 1857-0232.
Abstract: Sistemul info - documentar internaţional, în cadrul căruia bibliotecile ocupă un loc privilegiat, a cunoscut o dezvoltare extensivă în ultimele decenii, determinată, în special, de fenomenul globalizării şi de evoluţia rapidă a cercetării ştiinţifice în toate domeniile. În ultimii ani, învăţămîntul biblioteconomic a încercat să se adapteze la noile exigenţe ale societăţii, la orizontul de aşteptare al profesioniştilor şi la normele mondiale. Fără specialişti bine pregătiţi, bibliotecile şi centrele de informare riscă să piardă şansa sincronizării cu structurile biblioteconomice din ţările avansate. Pregătirea profesională a personalului este una dintre problemele importante care trebuie să devină o prioritate în strategia managementului de bibliotecă, deoarece formarea personalului este un proces de învăţare prin care oamenii îşi însuşesc deprinderi şi cunoştinţe noi, care îi ajută să-şi îndeplinească obligaţiunile de serviciu.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/4083
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mihaluţa L formare.PDF128,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons