Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4016
Title: Educaţia de gen – o şansă pentru schimbare : Obiectivele de Dezvoltare Durabilă: Obiectivul 5: Egalitatea de gen [Resursă electronică] : Expoziţie
Authors: Hăbăşescu, Angela
Vacarciuc, Valentina
Topalo, Valentina
Keywords: educaţii de gen
discriminare
drepturile omului
expoziţii online
colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Issue Date: 2018
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Educaţia de gen – o şansă pentru schimbare : Obiectivele de Dezvoltare Durabilă: Obiectivul 5: Egalitatea de gen [Resursă electronică] : Expoziţie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; realizare: Angela Hăbăşescu, Valentina Vacarciuc ; coord.: Valentina Topalo. - Bălţi, 2018.
Abstract: Expoziţia Educaţia de gen – o şansă pentru schimbare a fost elaborată în confirmitate cu Obiectivul 5 de pe Agenda 2030 Egalitate de gen, care prevede eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei și fete, ceea ce nu este doar un drept de bază al omului, ci și un efect multiplicator în toate domeniile de dezvoltare. Expoziţia conţine o prezentare selectivă a documentelor din colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB şi cuprinde informaţii cu referire la legislaţie, politici, documente în domeniul asigurării funcționării politicilor egalităţii de gen. Această tematică este abordată în cărţi, anale ştiinţifice, conferinţe ştiinţifice, publicaţii periodice, baze de date şi repozitorii ştiinţifice.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4016
Appears in Collections:Multimedia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Educatie_de_gen.pdf11,1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons