Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3947
Title: Anuarul Catedrei de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială
Authors: Pădureac, Lidia
Cojocaru, Igor
Neagu, Gheorghe
Priţcan, Valentina
Spatari, Mariana
Keywords: cercetări ştiinţifice
cadre didactice
anuare
Issue Date: 2017
Publisher: USARB
Citation: Anuarul Catedrei de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială / Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială ; colegiul de redacţie: Lidia Pădureac, Igor Cojocaru, Gheorghe Neagu [et al.]. - Bălţi : [s.n.], 2017. - 218 p. - ISBN 978-9975-50-216-0..
Abstract: Prezenta culegere de studii şi articole adună într-un singur volum activitatea didactică şi ştiinţifică a titularilor Catedrei de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială. În 2017 această activitate a fost una prodigioasă, s-a reuşit publicarea a circa 30 de articole, studii ştiinţifice, inclusiv o monografie şi o colecţie de memorii, documente şi studii de caz. Contribuţia valoroasă a cadrelor didactice la dezvoltarea ştiinţei s-a evidenţiat prin circa 70 de participări la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Interesele autorilor sunt variate, pornind de la tratarea unor aspecte de istorie locală şi naţională, continuând cu probleme de diplomaţie, filosofie, pedagogie, ştiinţe politice şi culturologie.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3947
ISBN: 978-9975-50-216-0.
Appears in Collections:Anale

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anuar_st_socioum.pdf5,16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons