Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3906
Title: Analiza perspectivelor activităţii unei Zone Economice Libere în cadrul mun. Bălţi [Articol]
Authors: Cebanu, Corina
Lisac, Nelea
Keywords: economie naţională
economie de piaţă
zone economice libere
Issue Date: 2010
Publisher: USARB
Citation: Cebanu,Corina. Analiza perspectivelor activităţii unei Zone Economice Libere în cadrul mun. Bălţi / Corina Cebanu, Nelea Lisac // Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice : Materialele conf. şt.-practice intern., 28-29 mai 2010, Bălţi. - P. 105-110.
Abstract: Una dintre caracteristicile evoluţiei economiei mondiale în ultimele decenii o constituie integrarea crescîndă a economiilor naţionale. Aceasta se manifestă în primul rînd prin expansiunea mai rapidă a schimburilor comerciale decît creşterea producţiei pe plan mondial, în paralel cu intensificarea fluxurilor monetar-valutare internaţionale. Unul dintre obiectivele tranziţiei la economia de piaţă a devenit realizarea unei economii deschise, cu o inserţie activă pe plan mondial, menită să sprijine transformările economice interne. În această evoluţie complexă şi uneori contradictorie, de regionalizare şi internaţionalizare a economiilor, zonele economice libere (ZEL) reprezintă o structura aparte pe linia favorizării inserţiei în economia mondială.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3906
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cebanu_Conf._premisele_105-110.pdf237,9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons