Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3898
Title: Стратегическое развитие человеческого потенциала через рыночно-ориентированное обучение [Articol]
Authors: Зеленцева, И. В.
Keywords: capitalul uman
potenţialul uman
Issue Date: 2007
Publisher: USARB
Citation: Зеленцева, И. В. Стратегическое развитие человеческого потенциала через рыночно-ориентированное обучение / И. В. Зеленцева // Analele Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi, 2007. – Fasc. a. : Economie, T. 21. – P. 155-159. – ISBN 978-9975-9555-9-1-4.
Abstract: Întreprinderile au necesitatea în personalul concurenţial, calităţile profesionale care trebuiesă corespundă necesităţiloreconomiei de piaţă.Dar în următorii5-10 ani această necesitate va creşte în legătură cu integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europei. Eficienţa formării potenţialului uman va fiodată u creşterea potenţialului uman la nivel micro, determinate necesităţii întreprinderilor în perspectivă, în legătură strînsă la nivel macro, determinat de cererea la piaţa muncii. Sporireaeficienţei personalului întreprinderii este posibilă numai datorită dezvoltării strategiei potenţialului uman prin învăţămîntul în condiţiileecnomiei de piaţă. Propunerea respectivă este actuală în condiţiile economiei de piaţă şi asigură peo perioadă îndelungată personalul concurenţial. Dezvoltarea potenţialului uman prin învăţămîntul în condiţiile economiei de piaţă, ca metoda strategică posedă sistematizarea, complexitatea, atingerea scopului propus, ceea ce după părerea noastră va permite efectiv de a formula şi de a realiza posibilită­ţile personalului pe o perioadă îndelungată.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3898
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zelenteva_strategiceskoe-razvitie.pdf2,83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons