Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3879
Title: Condiţii de mărginire a soluţiilor sistemelor de ecuaţii diferenţiale [Articol]
Authors: Ştefăniţă, Ion
Anţalovschi, Natalia
Keywords: ecuaţii diferenţiale neliniare
rezolvarea ecuaţiilor
Issue Date: 2004
Publisher: USARB
Citation: Ştefaniţă, Ion. Condiţii de mărginire a soluţiilor sistemelor de ecuaţii diferenţiale / Ion Ştefăniţă, Natalia Anţalovschi // Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi, 2004. – Fasc. a, t. 20 : Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 28-32. – ISBN 9975-931-35-9.
Abstract: In the present paper we will determine any sufficient finite conditions of solution to a nonlinear differential equations system’s.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3879
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stefanita_ec_diferen.pdf1,69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons