Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3827
Title: Indicaţii metodice cu privire la promovarea stagiului de practică de specializare pentru studenţii de la Ciclul II, studii superioare de masterat, specializările Psihologie judiciară şi Consiliere psihologică în instituţii şi organizaţii. Domeniul general de studii 32. Ştiinţe sociale
Authors: Priţcan, Valentina
Secrieru, Luminiţa
Keywords: practica de specializare
indicaţii metodice
Issue Date: 2017
Publisher: USARB
Citation: Priţcan, Valentina. Indicaţii metodice cu privire la promovarea stagiului de practică de specializare pentru studenţii de la Ciclul II, studii superioare de masterat, specializările Psihologie judiciară şi Consiliere psihologică în instituţii şi organizaţii. Domeniul general de studii 32. Ştiinţe sociale / Valentina Priţcan, Luminiţa Secrieru ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Şt. ale Ed., Psihol. şi Arte, Cat. de psihologie. - Bălţi : [s.n.], 2017. - 43 p.
Abstract: Practica de specializare se desfăşoară în conformitate cu planul de învăţămînt şi are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de masteranzi în activitatea practică. Această lucrare este adresată studenţilor de la masterat, fiind un ghid de orientare privind promovarea practicii de specializare.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3827
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
indicatii_met2.pdf1,24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons