Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3812
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSerdeşniuc, Luis-
dc.contributor.authorCapcelea, Valeriu-
dc.date.accessioned2018-03-01T10:04:13Z-
dc.date.available2018-03-01T10:04:13Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationSerdeşniuc, Luis. Valoarea parteneriatului dintre şcoală şi biserică în devenirea morală şi spirituală a elevilor / Luis Serdeşniuc, Valeriu Capcelea ; referent şt.: Elena Zolotariov. – Bălţi : S. n., 2018 (Tipogr. „Indigou Color”). – 105 p. – ISBN 978-9975-3156-7-8.ro
dc.identifier.isbn978-9975-3156-7-8-
dc.identifier.urihttp://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3812-
dc.description.abstractValoarea parteneriatului dintre școală și biserică în devenirea morală și spirituală a elevilor, reprezintă un studiu care tratează printr-o nouă abordare problemele educației morale și spirituale a elevilor. Sunt elucidate problemele ce țin de conexiunea dintre stat şi religie în condiţiile tranziţiei de la societatea totalitaristă la cea democratică și educația spiritual-morală a tinerii generații; tipurile și formele de parteneriate educaționale în formarea personalității elevului; metodologia eficientizării parteneriatului Școală-Biserică în educația morală și spirituală a elevilor. Totodată, este elucidată esența experimentului pedagogic privind eficientizarea parteneriatului Școală-Biserică în domeniul educației moral-spirituale a elevilor și rezultatele lui. De asemenea, sunt prezentate întrebările conținutul sondajului sociologic utilizat în procesul chestionării cadrelor didactice, părinților și elevilor, efectuat cu scopul de a determina atitudinea lor față de parteneriatul educațional Școală-Biserică, care demonstrează necesitatea stringentă a colaborării dintre ele în vederea soluționării și diminuării problemelor educaționale prin desfășurarea activităților comune în parteneriat.ro
dc.language.isororo
dc.publisherUSARBro
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internațional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectparteneriat educaţionalro
dc.subjectşcoalăro
dc.subjectBisericăro
dc.subjecteducaţie moralăro
dc.subjecteducaţie spiritualăro
dc.titleValoarea parteneriatului dintre şcoală şi biserică în devenirea morală şi spirituală a elevilorro
dc.typeBookro
Appears in Collections:Monografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
scoala_biserica.pdf2,41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons