Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3812
Title: Valoarea parteneriatului dintre şcoală şi biserică în devenirea morală şi spirituală a elevilor
Authors: Serdeşniuc, Luis
Capcelea, Valeriu
Keywords: parteneriat educaţional
şcoală
Biserică
educaţie morală
educaţie spirituală
Issue Date: 2018
Publisher: USARB
Citation: Serdeşniuc, Luis. Valoarea parteneriatului dintre şcoală şi biserică în devenirea morală şi spirituală a elevilor / Luis Serdeşniuc, Valeriu Capcelea ; referent şt.: Elena Zolotariov. – Bălţi : S. n., 2018 (Tipogr. „Indigou Color”). – 105 p. – ISBN 978-9975-3156-7-8.
Abstract: Valoarea parteneriatului dintre școală și biserică în devenirea morală și spirituală a elevilor, reprezintă un studiu care tratează printr-o nouă abordare problemele educației morale și spirituale a elevilor. Sunt elucidate problemele ce țin de conexiunea dintre stat şi religie în condiţiile tranziţiei de la societatea totalitaristă la cea democratică și educația spiritual-morală a tinerii generații; tipurile și formele de parteneriate educaționale în formarea personalității elevului; metodologia eficientizării parteneriatului Școală-Biserică în educația morală și spirituală a elevilor. Totodată, este elucidată esența experimentului pedagogic privind eficientizarea parteneriatului Școală-Biserică în domeniul educației moral-spirituale a elevilor și rezultatele lui. De asemenea, sunt prezentate întrebările conținutul sondajului sociologic utilizat în procesul chestionării cadrelor didactice, părinților și elevilor, efectuat cu scopul de a determina atitudinea lor față de parteneriatul educațional Școală-Biserică, care demonstrează necesitatea stringentă a colaborării dintre ele în vederea soluționării și diminuării problemelor educaționale prin desfășurarea activităților comune în parteneriat.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3812
ISBN: 978-9975-3156-7-8
Appears in Collections:Monografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
scoala_biserica.pdf2,41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons