Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3743
Title: Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare : Materialele Conf. şt.-pract. intern., Ed. 1-a, 27 aprilie 2017, Chişinău
Other Titles: Educational management: achievements and the development perspectives
Keywords: management educaţional
manageri
competenţe manageriale
conferinţe ştiinţifice
Issue Date: 2017
Publisher: USARB
Citation: "Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (1 ; 2017 ; Chişinău). Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare = Educational management: achievements and the development perspectives : Materialele Conf. şt.-pract. intern., Ed. 1-a, 27 aprilie 2017, Chişinău / com. şt.: Ion Gagim (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Tatiana Şova (preşedinte) [et al.]. – Bălţi : S. n., 2017 (Tipografia din Bălţi). – 364 p. – ISBN 978-9975-132-97-8.
Abstract: Întrunirea cadrelor ştiinţifico-didactice ale instituţiilor universitare şi preuniversitare din Republica Moldova, România, Belorus, Federația Rusă, Ucraina, Cazahstan la Ediţia I-a a Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare, organizată de către Catedra de științe ale educației în cadrul Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, a avut ca obiectiv principal – analiza problemelor stringente de optimizare a procesului managerial prin sintetizarea ideilor inovatoare şi a practicilor avansate. Comunicările prezentate au vizat următoarele direcţii tematice: probleme actuale ale managementului educațional, managementul organizației școlare, managementul strategic, etc.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3743
ISBN: 978-9975-132-97-8
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
manag_ed.pdf7,99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons