Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3742
Title: Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii : Conf. şt.-pract. intern., Ed. a 3-a
Keywords: educaţie incluzivă
conferinţe ştiinţifice
copii cu cerinţe speciale
incluziune educaţională
Issue Date: 2017
Publisher: USARB
Citation: „Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (3 ; 2017 ; Bălţi). Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii : Conf. şt.-pract. intern., Ed. a 3-a, Bălți. – Bălţi : S. n., 2017 (Tipografia din Bălţi). – 424 p. – ISBN 978-9975-132-99-2.
Abstract: Culegerea conține 80 de articole științifico-metodice a celor 80 de autori din Republica Moldova (41), România (4), Ucraina (3), Federația Rusă (5), Belarus (14), Kazahstan (13). Articolele sunt clasificate conform cinci direcții tematice: Probleme actuale în pregătirea cadrelor didactice pentru incluziunea educațională, Strategii didactice incluzive, Servicii de sprijin pentru copii cu CES, Sinergia parteneriatelor în educația incluzivă, Managementul educației incluzive. Autorii articolelor poartă responsabilitatea deplină pentru conţinutul materialelor propuse pentru publicare.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3742
ISBN: 978-9975-132-99-2
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ed_inluz.pdf5,89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons