Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3741
Title: Valeriu Capcelea: In honorem - 65 : Biobliografie
Authors: Mihaluţa, Lina
Culicov, Natalia
Ciobanu, Silvia
Keywords: Capcelea Valeriu (1952)
personalităţi universitare bălţene
biobibliografii
Issue Date: 2017
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Valeriu Capcelea: In honorem - 65 : Biobliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; red. resp.: Lina Mihaluţa ; red. bibliogr. şi indexuri: L. Mihaluţa, Natalia Culicov ; design/ cop. tehnored./ machetare: Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2017 (Tipog. Indigou Color). – 157 p. : fot. – (Colecţia Personalităţi universitare bălţene, ISBN 978-9975-50-133-0). – ISBN 978-9975-50-210-8.
Abstract: Colecția Personalități universitare bălțene se completează cu o nouă biobibliografie dedicată savantului și profesorului Valeriu Capcelea, care este cunoscut și prețuit în țara noastră și peste hotarele ei pentru realizări științifice și didactice remarcabile în domeniul filosofiei, eticii și dreptului. Această lucrare apare cu ocazia aniversării a 65 de ani din ziua nașterii, care începe cu capitolul VIDERE MAJUS QUIDDAM şi mesajul de felicitare din partea academicianului Alexandru Roșca și continuă cu congratularea din partea lui Vitalie Ojovanu, dr. hab. în filosofie, Lidia Troianowski, dr. în filosofie, Lidia Pădureac, dr. în istorie și doctoranzii domnului profesor: Olga Jacota-Dra-gan și Luis Serdeșniuc. Biobibliografia este destinată filosofilor, eticienilor, juriștilor, cadrelor didactice, studenților, tuturor celor care doresc să cunoască geneza, evoluția și realizările științifice notorii ale eminentului savant și cadru didactic.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3741
ISBN: 978-9975-50-210-8
Appears in Collections:Biobibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
capcelea.pdf23,3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons