Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3740
Title: Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri de Onoare ai Senatului
Authors: Scurtu, Elena
Fotescu, Maria
Harconiţa, Elena
Ciobanu, Silvia
Antonova, Antonina
Keywords: Doctori Honoris Causa
membri de Onoare a Senatului USARB
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
personalităţi marcante
Issue Date: 2017
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri de Onoare ai Senatului / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red.- coord.: Elena Harconiţa ; design/tehnored.: Silvia Ciobanu, Antonina Antonova. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Bălţi, 2017. – 272 p. – (Doctor Honoris Causa). – Indice de nume: p. 266-272. – ISBN 978-9975-50-208-5.
Abstract: Volumul a fost conceput ca un dicţionar al deţinătorilor înaltului titlu de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, precum şi al Membrilor de Onoare ai Senatului. Prin această lucrare bibliotecarii universităţii bălţene conturează o pagină de o densitate importantă în istoria Universităţii şi a Bibliotecii Ştiinţifice. Peste şase ani după reorganizarea (1992) Institutului Pedagogic în Universitate de Stat, a fost iniţiată acţiunea, inerentă universităţilor clasice, de a omagia anumite personalităţi merituoase ale contemporaneităţii. Această lucrare se află la a 2-a ediţie, fiind însoţită de fotografii de la întrunirile festive ale Senatului USARB şi prezintă un deosebit interes prin valoarea şi noutatea deosebită pentru comunitatea academică şi culturală.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3740
Appears in Collections:Dicţionare

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doct_honoris.pdf22,94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons