Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3739
Title: Indexarea pe subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari
Authors: Aculova, Taisia
Culicov, Natalia
Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Ciobanu, Silvia
Keywords: indexare pe subiect
clasificarea documentelor
vedete de subiect
catalogare
indexare
Issue Date: 2017
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Aculova,Taisia. Indexarea pe subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari / T. Aculova, Natalia Culicov ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. coord.: Lina Mihaluţa ; coperta/desing: Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Ed. a 2-a., revăz. şi adăug. – Bălţi : S. n., 2017. – 58 p. – (Colecţia „Profesionalizare”, ISBN 978-9975-50-199-6). – ISBN 978-9975-50-205-4.
Abstract: Scopul acestui ghid este de a oferi bibliotecarilor-indexatori un instrument util de lucru în procesul indexării pe subiecte, de a-i familiariza cu metodele şi regulile universale de indexare pe subiecte. De asemenea, şi pentru a evita erorile ce pot apărea în construcţia vedetelor de subiect. Credem că este necesar, în interesul utilizatorilor, să se menţină un echilibru între stabilitatea şi actualizarea permanentă a listei vedetelor de subiect, de a utiliza terminologia ştiinţifică accesibilă tuturor categoriilor de cititori în corespundere cu profilul bibliotecii.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3739
ISBN: 978-9975-50-205-4
Appears in Collections:Ghiduri. Tutoriale

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Indexare_2017.pdf2,12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons