Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3738
Title: Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice : Materialele Conf. Şt. Intern., 26 mai 2017, Bălţi
Other Titles: Structure and dynamics of human personality in the era of globalization: psycho-socio-pedagogic perspectives
Authors: Briceag, Silvia
Keywords: personalitate
conferinţe ştiinţifice
proces educaţional
Issue Date: 2017
Publisher: USARB
Citation: “Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2017 ; Bălţi). Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice = Structure and dynamics of human personality in the era of globalization: psycho-socio-pedagogic perspectives : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 26 mai 2017, Bălţi / coord.: Silvia Briceag (preşedinte) [et al.]. - Bălţi : Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, 2017. - 268 p. - ISBN 978-9975-50-205-4
Abstract: Lucrarea încorporează materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Structura şi dinamica personalității umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice”. Conferinţa a antrenat savanţi, psihologi, doctori, cadre didactice, asistenţi sociali. Informa-ţia inserează următoarele domenii de referinţă: Tendinţe actuale în psihologia personalităţii umane; Personalitatea umană în contextul procesului educaţional: provocări, dileme, soluţii; Personalitatea umană şi noile imperative ale timpului. Sperăm că achiziţiile ştiinţifice prezentate în acest volum să fie utile atât pentru specialiştii din domeniile educaţional, medical, de asistență socială, cât şi pentru publicul larg interesat de problemele personalității umane în epoca globalizării.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3738
ISBN: 978-9975-50-205-4
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
structura_personal_conf.pdf5,26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons