Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3734
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPopov, Lidia-
dc.contributor.authorEvdochimov, Radames-
dc.contributor.otherChiriac, Liubomir-
dc.contributor.otherCabac, Valeriu-
dc.contributor.otherPlohotniuc, Eugeniu-
dc.contributor.otherGloba, Angela-
dc.contributor.otherStanţieru, Svetlana-
dc.contributor.otherEvdochimov, Liliana-
dc.contributor.otherPopov, Svetlana-
dc.date.accessioned2017-12-21T10:43:32Z-
dc.date.available2017-12-21T10:43:32Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationPopov, Lidia. Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale : Modulul “Conceptele de bază ale tehnologiei informaţiei şi sistemului de calcul” : Note de curs pentru specialităţile “Drept, Administraţie publică şi Asistenţă socială din cadru Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale” / Lidia Popov, Radames Evdochimov ; Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Econ. şi ale Mediului, Catedra de Matematică şi Informatică. - Bălţi : US “Alecu Russo” din Bălţi, 2017. - 148 p. - ISBN 978-9975-50-211-5ro
dc.identifier.isbn978-9975-50-211-5-
dc.identifier.urihttp://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3734-
dc.description.abstractUnitatea de curs Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (abreviat TIC) este o unitate de curs obligatorie de nivel general introdusă la toate specialităţile neinformatice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi are ca scop formarea abilităţilor şi competenţelor digitale la studenţi pentru a deveni membri ai societăţii informaţionale în domeniul profesional. Prezenta lucrare este elaborată în baza Curriculumului la unitatea de curs Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, care a fost aprobat de Consi-liul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, proces-verbal nr. 5 din 20 octombrie 2016.ro
dc.language.isororo
dc.publisherUSARBro
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internațional*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internațional*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internațional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectTehnologii informaţionale şi comunicaţionalero
dc.subjectunităţi de cursro
dc.subjectcompetenţe digitalero
dc.titleTehnologii informaţionale şi comunicaţionale : Modulul “Conceptele de bază ale tehnologiei informaţiei şi sistemului de calcul” : Note de curs pentru specialităţile “Drept, Administraţie publică şi Asistenţă socială din cadru Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale”ro
dc.typeBookro
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popov_TIC.pdf2,74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons