Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3734
Title: Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale : Modulul “Conceptele de bază ale tehnologiei informaţiei şi sistemului de calcul” : Note de curs pentru specialităţile “Drept, Administraţie publică şi Asistenţă socială din cadru Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale”
Authors: Popov, Lidia
Evdochimov, Radames
Chiriac, Liubomir
Cabac, Valeriu
Plohotniuc, Eugeniu
Globa, Angela
Stanţieru, Svetlana
Evdochimov, Liliana
Popov, Svetlana
Keywords: Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
unităţi de curs
competenţe digitale
Issue Date: 2017
Publisher: USARB
Citation: Popov, Lidia. Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale : Modulul “Conceptele de bază ale tehnologiei informaţiei şi sistemului de calcul” : Note de curs pentru specialităţile “Drept, Administraţie publică şi Asistenţă socială din cadru Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale” / Lidia Popov, Radames Evdochimov ; Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Econ. şi ale Mediului, Catedra de Matematică şi Informatică. - Bălţi : US “Alecu Russo” din Bălţi, 2017. - 148 p. - ISBN 978-9975-50-211-5
Abstract: Unitatea de curs Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (abreviat TIC) este o unitate de curs obligatorie de nivel general introdusă la toate specialităţile neinformatice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi are ca scop formarea abilităţilor şi competenţelor digitale la studenţi pentru a deveni membri ai societăţii informaţionale în domeniul profesional. Prezenta lucrare este elaborată în baza Curriculumului la unitatea de curs Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, care a fost aprobat de Consi-liul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, proces-verbal nr. 5 din 20 octombrie 2016.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3734
ISBN: 978-9975-50-211-5
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popov_TIC.pdf2,74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons