Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3716
Title: Strategii de stimulare a abilităţilor matematice la vârsta timpurie. Unitate de curs [Resursă electronică]
Authors: Pereteatcu, Maria
Keywords: metodica predării matematicii
matematica pentru preşcolari
abilităţi matematice
Issue Date: 2017
Publisher: USARB
Citation: Pereteatcu, Maria. Strategii de stimulare a abilităţilor matematice la vârsta timpurie. Unitate de curs [Resursă electronică] / Maria Pereteatcu ; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Fac. de Şt. ale educaţiei, Psihologie şi Arte ; Catedra de Şt. ale educaţiei. - Bălţi, 2017. - 264 p.
Abstract: Strategiile de stimulare a abilitățlor matematice la vârsta timpurie urmăreşte pregătirea cadrului didactic în vederea atingerii obiectivelor propuse de Curriculum prin metode şi mijloace adecvate, prin strategii specifice acestor activităţi. Desfăşurarea optimă a activităţilor matematice se bazează pe cunoaşterea psihologiei copilului preşcolar, a particularităţilor individuale, a specificului formării noţiunilor matematice la această vârstă. Metodica activităţilor matematice analizează în spiritul logicii ştiinţelor moderne obiectivele, conţinuturile, strategiile didactice, mijloacele de învăţământ, formele de activitate şi de organizare a copiilor, modalităţile de evaluare a progresului, bazele cultivării unor repertorii motivaţionale favorabile învăţării. Oferă alternative teoretico-metodologice, norme şi modele de activităţi care asigură optimizarea procesului didactic.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3716
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
strategii_curs.pdf2,31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons