Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/371
Title: Boris Boincean : Biobibliografie
Authors: Ganea, Varvara
Mihaluţa, Lina
Ciobanu, Silvia
Nagherneac, Anna
Keywords: Boincean Boris(1954)
biobibliografii
profesori
savanţi
personalităţi universitare bălţene
Issue Date: 2009
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Boris Boincean : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; red. lit. : Galina Mostovic ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design / cop. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2009. – 165 p.
Abstract: Prezenta Biobibliografie apare cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a savantului de rezonanţă mondială Boris Boincean, Director general al Asociaţiei Ştiinţifice de Producere „Selecţia” Bălţi, Republica Moldova, director al Institutului de Cercetări pentru Culturile de Cîmp, (1999-2009). Personalitate înzestrată cu multiple calităţi native, este considerat unul din pionerii agriculturii ecologice din ţară care promovează în cercetările sale, începînd cu anii 80 ai sec. XX ideea agriculturii durabile. În perioada anilor 1990-1998 a susţinut stagiuni în domeniul agriculturii ecologice în SUA, Franţa, Italia, Marea Britanie, Japonia şi a publicat peste 180 de lucrări ştiinţifice, iar în 1998 a susţinut teza de doctor habilitat în ştiinţe agricole. Boris Boincean a participat şi la alte proiecte de cercetare internaţională, printre care: proiectul Moldo-American privind tehnologiile avansate în agricultură şi protecţia mediului înconjurător în anii 1996-1997; proiectul internaţional AlterEnergy în colaborare cu Universitatea Udine din Italia şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (România).
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/371
ISBN: 978-9975-931-62-5
Appears in Collections:Biobibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
boincean.pdf6,21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons