Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3585
Title: Despre educaţia formală în domeniul tehnic la obiectul de studiu Limba Franceză [Articol]
Authors: Fotescu, Emil
Rumleanschi, Mihail
Keywords: formal education in the technical field
new communication technologies
educaţia formală în domemiul tehnic
noi tehnologii de comunicare
Issue Date: 2006
Publisher: USARB
Citation: Fotescu, Emil. Despre educaţia formală în domeniul tehnic la obiectul de studiu Limba Franceză / Emil Fotescu, Mihail Rumleanschi // Materialele Colocviului Comemorativ Internaţional "Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului" consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă, 25 noiembr. 2006, Bălţi. – Bălţi. – 2006. – P.191-193.
Abstract: O trăsătură principală a epocii contemporane este dezvoltarea vertigi-noasă a tehnicii. Tehnica provoacă transformări radicale în majoritatea sfe-relor de activitate a oamenilor, influenţînd puternic asupra vieţii societăţii.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3585
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fotescu_E_ed_formala.pdf569,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons