Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3527
Title: Descrierea analitică a articolelor din publicaţii periodice şi culegeri în software Aleph : ghid metodic pentru bibliotecari
Authors: Culicov, Natalia
Keywords: descrierea bibliografică analitică
catalogare
ALEPH
Marc 21
softuri de bibliotecă
Issue Date: 2017
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Culicov, Natalia. Descrierea analitică a articolelor din publicaţii periodice şi culegeri în software Aleph : ghid metodic pentru bibliotecari / N. Culicov ; red. resp.: E. Harconiţa ; red. coord.: L. Mihaluţa ; cop./design/tehnored.: S. Ciobanu ; Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2017. – 50 p. – (Colecţia Profesionalizare). – ISBN 978-9975-50-200-9.
Abstract: Prezentul Ghid conţine recomandări privind aplicarea normelor de catalogare a articolelor în modulul Catalogare a softului de bibliotecă Aleph, formatul MARC 21. Necesitatea elaborării acestui instrument pentru bibliotecari a apărut odată cu implementarea software Aleph, alături de şase biblioteci universitare din Republica Moldova – participante în Proiectul MISISQ - Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor (2013-2016 ), coordonator european Biblioteca Universităţii de Știinţe Medicale din Kaunas, Lituania. Scopul lucrării este de a uniformiza procesul de catalogare analitică, de a stabili recomandări pentru bibliotecarii catalogatori privind principiile fundamentale ale creării înregistrărilor bibliografice analitice în catalogul electronic partajat, în conformitate cu normele specifice formatului MARC 21 şi cerinţele instituţionale.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3527
ISBN: 978-9975-50-200-9
Appears in Collections:Ghiduri. Tutoriale

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Culicov_ghid_analit_Aleph.pdf2,67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons