Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/346
Title: Academicianul Nicolae Filip : Biobibliografie
Authors: Scurtu, Elena
Fotescu, Maria
Tabac, K.
Tlehuci, Faina
Cabac, V.
Harconiţa, Elena
Popa, Gheorghe
Aladin, L.
Keywords: biobibliografii
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
academicieni
profesori
personalităţi universitare bălţene
Issue Date: 2005
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Academicianul Nicolae Filip : Biobibliografie / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu, M. Fotescu, K. Tabac, F. Tlehuci ; coord. : V. Cabac; red. resp. : E. Harconiţa ; ed. îngr.tă de Gh. Popa ; trad. în lb. engl. de L. Aladin, în lb. rusă de F. Tlehuci. – Ed. a 4-a, red. şi compl. – Bălţi, 2005. – 199 p.
Abstract: Prezenta lucrare (4-ediţie), revăzută şi completată, apărută la a 60-a aniversare a Universităţii, este dedicată rectorului Nicolae Filip cu prilejul celei de-a 80-a aniversări din ziua naşterii şi se înscrie în colecţia Personalităţi universitare bălţene, iniţiată acum 3 ani de directoarea Bibliotecii Elena Harconiţa. Lucrarea beneficiază de un articol introductiv semnat de prof. univ. dr. Valeriu Cabac, în care sînt evidenţiate calităţile deosebite ale Omului, Savantului, Profesorului şi Rectorului Nicolae Filip, personalitate notorie, fondatorul clasicului complex universitar bălţean – o veritabilă operă de ctitorie. Curriculum vitae oferă date importante despre formarea şi creşterea profesională, domeniile de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice, funcţiile administrative deţinute şi distincţiile de care s-a învrednicit dl Nicolae Filip pe parcursul a peste cincizeci de ani de activitate ştiinţifico - didactică şi a douăzeci de ani de “rectorie”. Capitolul Amintiri. Confesiuni propune “filmul” unei exemplare cariere de profesor universitar şi al unei nu mai puţin spectaculoase cariere ştiinţifice. Un alt compartiment îl constituie Aprecierile Personalităţii Academicianului Nicolae Filip din partea unor reprezentanţi ai culturii şi ştiinţei universitare. Lucrarea inserează o iconografie bogată despre etapele vieţii şi activităţii academicianului Nicolae Filip, Personalitate de Excepţie a secolului XXI, alături de alte 2000 de personalităţi marcante ale sec. XXI, consemnate în Outstanding Sholars of the 21 st Century, Cambridje, England, 2002. Circa 200 lucrări ştiinţifice, 6 monografii, 65 de articole, 25 de referate, 15 rapoarte ştiinţifice, zeci de cursuri universitare sînt inventariate în compartimentul respectiv de bibliografie. Conţine texte în limbile română, engleză şi rusă. Lucrarea se încheie cu un index de nume şi de titluri.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/346
ISSN: 9975-931-99-5
Appears in Collections:Biobibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
filip2005.pdf8,58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons