Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3349
Title: Anuarul Catedrei de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială, 2015-2016
Authors: Cojocaru, Igor
Pădureac, Lidia
Neagu, Gheorghe
Priţcan, Valentina
Keywords: anale ştiinţifice
Issue Date: 2016
Publisher: USARB
Citation: Anuarul Catedrei de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială, 2015-2016 / Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială ; colegiul de redacţie: Igor Cojocaru [et al.]. - Bălţi : [s.n.], 2016. - 122 p. - ISBN 978-9975-50-187-3.
Abstract: Prezenta culegere de studii şi articole constituie o încercare de a aduna într-un singur volum activitatea didactică şi ştiinţifică a titularilor Catedrei Discipline Socioumanistice. Interesele autorilor sunt variate, pornind de la tratarea unor aspecte de istorie locală şi naţională, continuând cu probleme de diplomaţie, filosofie, pedagogie, ştiinţe politice şi culturologie.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3349
ISBN: 978-9975-50-187-3
Appears in Collections:Anale

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anuarul_cat_socioumane_2015-2016.pdf5,17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons