Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3348
Title: Anuarul Catedrei de Ştiinţe Socioumane, 2011/2012
Authors: Capcelea, Valeriu
Pădureac, Lidia
Neagu, Gheorghe
Cojocaru, Igor
Ciobanu, Ion
Keywords: anuare
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi
Issue Date: 2012
Publisher: USARB
Citation: Anuarul Catedrei de Ştiinţe Socioumane, 2011/2012 / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Psihologie şi Asistenţă Socială, Catedra de Şt. socioumane ; colegiul de red.: V. Capcelea [et al.] ; coord.: I. Cojocaru. - Bălţi, 2012. - 140 p. - ISBN 978-9975-50-089-0.
Abstract: Prezenta culegere de studii şi articole constituie o încercare de a aduna într-un singur volum activitatea didactică şi ştiinţifică a titularilor Catedrei Discipline Socioumanistice. Interesele autorilor sunt variate, pornind de la tratarea unor aspecte de istorie locală şi naţională, continuînd cu probleme de diplomaţie, filosofie, pedagogie, ştiinţe politice şi culturologie.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3348
ISBN: 978-9975-50-089-0
Appears in Collections:Anale

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anuarul_Catedrei_2011-2012.pdf2,51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons