Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3347
Title: Organizarea instruirii adaptive a viitorilor profesori de matematică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, ciclul licenţă : Ghid metodologic pentru cadrele didactice
Authors: Zastînceanu, Liubov
Gaşiţoi, Natalia
Keywords: instruire adaptivă
profesori de matematică
formarea profesorilor
Issue Date: 2016
Publisher: USARB
Citation: Zastînceanu, Liubov. Organizarea instruirii adaptive a viitorilor profesori de matematică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, ciclul licenţă : Ghid metodologic pentru cadrele didactice / Liubov Zastînceanu, Natalia Gaşiţoi ; recenzenţi: Valeriu Cabac, Tatiana Şova ; Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Matematică şi Informatică. - Bălţi : [s.n.], 2016. - 96 p. - ISBN 978-9975-50-188-0.
Abstract: Matematica reprezintă una din disciplinele fundamentale studiate la toate treptele de învățământ preuniversitar și la toate specialitățile de profil real în treapta de învățământ superior. Astfel, volumul și calitatea competențelor matematice, obținute de absolventul gimnaziului și liceului, determină, în multe cazuri, oportunitățile pentru alegerea unei viitoare specialități, calitatea formării în cadrul specialității alese și, în ultimă instanță, succesul în carieră. În afară de aceasta, cursul preuniversitar de matematică contribuie și la formarea altor caracteristici individuale, necesare unei persoane de succes, indiferent de domeniul de activitate ales: capacitatea de a gândi critic, capacitatea de a analiza situațiile-problemă, a elabora un plan de soluționare, a prognoza rezultatele acțiunilor etc.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3347
ISBN: 978-9975-50-188-0
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zastanceanu_ghid_metodic.pdf2,87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons