Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3344
Title: Procese de excitare şi relaxare a moleculelor în medii gazoase. 133.01 – Procese fizice în gaze şi în plasmă : Autoreferatul tezei de doctor în fizică
Authors: Hîrbu, Arefa
Keywords: molecule
medii gazoase
Issue Date: 2016
Publisher: Academia de Ştiinţe a Moldovei
Citation: Hîrbu, Arefa. Procese de excitare şi relaxare a moleculelor în medii gazoase. 133.01 – Procese fizice în gaze şi în plasmă : Autoreferatul tezei de doctor în fizică / Arefa Hîrbu ; Academia de Ştiinţe a Moldovei ; Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”. - Chişinău, 2016. - 31 p.
Abstract: Teza este consacrată cercetărilor teoretico-experimentale privind procesele fizice de excitare şi relaxare a moleculelor în medii gazoase. Baza teoretică a tezei este argumentată analiza stadiului actual privind metode de excitare şi relaxare a mediilor gazoase şi a corpurilor solide; cercetarea posibilităţilor de obţinere a plasmei în condiţiile de laborator care evită utilizarea unor dispozitive auxiliare de ionizare preventivă a mediului activ, ceea ce nu cere sincronizarea dintre descărcarea de bază şi momentul cînd ionizarea interstiţiului este maximală.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3344
Appears in Collections:Autoreferate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hirbu_autoreferat.pdf1,22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons