Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3297
Title: Indicaţii metodice cu privire la promovarea practicii de specialitate pentru studenţii de la Ciclul I, studii superioare de licenţă, specialitatea Psihologie
Authors: Secrieru, Luminiţa
Baciu, Inga
Keywords: practică de specialitate
stagiu de practică
psihologie
Issue Date: 2017
Publisher: USARB
Citation: Secrieru, Luminiţa. Indicaţii metodice cu privire la promovarea practicii de specialitate pentru studenţii de la Ciclul I, studii superioare de licenţă, specialitatea Psihologie. Domeniul general de studii 32. Ştiinţe sociale / Luminiţa Secrieru, Inga Baciu ; Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi ; Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte ; Catedra de Psihologie. - Bălţi, 2017. - 12 p.
Abstract: Stagiul de practică este parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul aprofundării cunoştinţelor teoretice acumulate de către studenţi pe parcursul anilor de studii, consolidării competenţelor stabilite prin Cadrul Naţional al Calificărilor pe domenii de formare profesională şi, respectiv, prin curriculumul universitar şi facilitării procesului de inserţie a viitorilor specialişti pe piaţa forţei de muncă.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3297
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Secrieru_indicatii_met_pract.pdf481,35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons