Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3254
Title: Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan: Conf. şt.-practică intern.: Broșură. Rezumate, 11-12 dec. 2015
Other Titles: Fostering the innovative strategies for contemporary artistic education development: Conf. şt.-practică intern.: Broșură. Rezumate, 11-12 dec. 2015
Authors: Babii, Vladimir
Tetelea, Margarita
Bularga, Tatiana
Keywords: învăţământ artistic
conferinţe ştiinţifice
cercetare ştiinţifică
rezumate
Issue Date: 2015
Publisher: USARB
Citation: „Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan”, conferință ştiințifico-practică internațională (2015; Bălţi). Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan = Fostering the innovative strategies for contemporary artistic education development: Conf. şt.-practică intern.: Broșură. Rezumate, 11-12 dec. 2015 / col. red.: Vladimir Babii, Margarita Tetelea; coord.: Tatiana Bularga. – Bălți : Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2015. – 44 p. – ISBN 978-9975-50-161-3.
Abstract: Broşura include rezumatele lucrărilor prezentate la conferinţa ştiinţifică internaţională "Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan” care a avut loc la USRAB în data de 11-12 decembrie 2015.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3254
ISBN: 978-9975-50-161-3
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
inv_artist_conf_rezumat.pdf794,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons