Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3253
Title: Conceptul lingvocultural "юродивый" în imaginea lingvală a lumii din limba rusă. Specialitatea 621.04 - Lexicologie şi lexicografie ; Terminologie şi limbaje specializate ; Traductologie (Limba rusă) : Autoreferatul tezei de doctor în filologie
Authors: Dolgov, Veaceslav
Bortă, Larisa
Keywords: conceptul iurodivîi
imaginea lingvistică a lumii
tip lingvocultural
autoreferate
Issue Date: 2015
Publisher: USARB
Citation: Dolgov, Veaceslav. Conceptul lingvocultural "юродивый" în imaginea lingvală a lumii din limba rusă. Specialitatea 621.04 - Lexicologie şi lexicografie ; Terminologie şi limbaje specializate ; Traductologie (Limba rusă) : Autoreferatul tezei de doctor în filologie / Veaceslav Dolgov ; conducător şt. : Larisa Bortă ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. - Bălţi, 2015. - 31 p.
Abstract: Scopul cercetării noastre este de a preciza conceptul iurodivîi în calitate de construct mental structurat din mai multe componente, dar și de a-i releva specificitatea funcțională în imaginea lingvistică rusă a lumii, care este determinată de factori lingvistici și extralingvistici. Pentru a atinge acest scop, ne-am propus următoarele obiective: să stabilim bazele teoretice și metalimbajul cercetării; să studiem și să analizăm lucrările în care este investigat fenomenul iurodstvo din perspective științifice diferite; să descriem factorii extralingvistici care au contribuit la apariția și evoluția acestui fenomen de împrumut într-un context istoric și cultural nou, precum și la formarea naturii sale etnospecifice; să punem în evidență indiciile motivaționale și conceptuale care constituie zona nucleară a conceptului iurodivîi, prin analiza surselor lexicografice sub aspect diacronic și sincronic; să descriem componenta axiologică a conceptului iurodivîi; să studiem conținutul zonelor periferice ale conceptului, axîndu-ne, în special, pe un corpus paremiologic; să analizăm aspectul perceptiv-imagistic al realizării tipului cultural iurodivîi în baza materialului furnizat de discursul hagiografic.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3253
Appears in Collections:Autoreferate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolgov_rum.pdf647,39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons