Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3239
Title: Aspecte pragmatice ale actului scuzei în limba română. Specialitatea: 621.05. Semiotica; semantică; pragmatică (limba română) : Autoreferatul tezei de doctor în filologie
Authors: Cebotaroş, Viorica
Popa, Gheorghe
Keywords: scuza în textul literar
act de limbaj
Issue Date: 2017
Publisher: USARB
Citation: Cebotaroş, Viorica. Aspecte pragmatice ale actului scuzei în limba română. Specialitatea: 621.05. Semiotica; semantică; pragmatică (limba română) : Autoreferatul tezei de doctor în filologie / Viorica Cebotaraş ; conducător ştiinţific: Gheorghe Popa ; Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. - Chişinău : [s.n.], 2017. - 30 p.
Abstract: Actualitatea cercetării derivă din motivul că, până în prezent, actul de limbaj scuza a fost puțin cercetat în lingvistica românească, nefiind supus unui studiu aprofundat. În acest context, demersul nostru se vrea o contribuție la cercetările pragmatice ale actelor de limbaj, în general, și ale scuzei, în particular, în limba română. Necesitatea investigării acestui act de limbaj e determinată de rolul său în restabilirea dezechilibrului ce apare frecvent în cadrul interacțiunii umane, precum și în aplanarea conflictelor pe arena politică națională și internațională, scuza fiind mijlocul ce poate asigura „supravieţuirea” interacţiunilor şi a relaţiilor dintre interlocutori. Recent, cercetările asupra pragmaticii scuzei au devenit foarte frecvente în lingvistica din străinătate, acest lucru fiind motivat de valoarea acestui act de limbaj în comunicarea interculturală, care este indispensabilă la etapa de globalizare în care trăim. Prin intermediul acestei lucrări am încercat să purcedem la completarea unui gol care s-a creat, pentru moment, în lingvistica autohtonă referitor la cercetările asupra scuzei.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3239
Appears in Collections:Autoreferate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cebotaros_autoreferat.pdf409,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons