Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3238
Title: Formarea culturii etnoartistice la elevi prin valorificarea didactică a Teatrului Popular : Autoreferatul tezei de doctor în ştiinţe pedagogice : Specialitatea: 532.02. Didactica şcolară (Muzica)
Authors: Gavriliţă, Laura
Gagim, Ion
Keywords: autoreferate
cercetare ştiinţifică
teatru popular
cultură etnoartistică
valori populare
Issue Date: 2017
Publisher: USARB
Citation: Gavriliţă, Laura. Formarea culturii etnoartistice la elevi prin valorificarea didactică a Teatrului Popular : Autoreferatul tezei de doctor în ştiinţe pedagogice : Specialitatea: 532.02. Didactica şcolară (Muzica) / Laura Gavriliţă ; conducător ştiinţific: Ion Gagim ; Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. - Bălţi : [s.n.], 2017. - 26 p.
Abstract: Problema formării culturii etnoartistice la elevi este actualizată prin schimbările socio-economice, procesele politice, istorice şi culturale care au loc acum în legătură cu problema globalizării. Deşi nevalorificat în totalitate, și mai ales din perspective pedagogice, folclorul a păstrat autentice valori artistice din domeniul poeziei, prozei, cântecului şi dansului popular, unele prezente în forme sincretice, așa cum e cazul teatrului popular, ce reunește elemente literare, dramatice, de costumație, coregrafice și în primul rând muzicale, în forme foarte diferite. Teatrul popular ne obligă la redefinirea noțiunii de patriotism prin prisma atitudinii față de valorile spirituale multiseculare ale poporului nostru.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3238
Appears in Collections:Autoreferate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gavrilita_Autoref.pdf1,21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons