Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3138
Title: Gheorghe BACIU : Biobibliografie
Authors: Harconiţa, Elena
Enciu, Valentina
Mihaluţa, Lina
Răileanu, Ludmila
Topalo, Valentina
Ciobanu, Silvia
Ţurcan, Elena
Antonova, Antonina
Keywords: Baciu Gheorghe(1936)
biobibliografii
personalităţi universitare bălţene
Issue Date: 2016
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Gheorghe BACIU : Biobibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Elena Harconiţa (red. resp.), Valentina Enciu ; red. bibliogr. şi ind. : Lina Mihaluţa, Ludmila Raileanu ; trad. în lb. engl. Valentina Topalo ; tehnored. : Elena Ţurcan, Antonina Antonova ; design/cop./machetare/ tehnored. comp. Silvia Ciobanu. – Bălţi : [s.n], 2016 (Ch. : Combinatul poligrafic). – 371 p. – (Personalităţi bălţene). – ISBN 978-9975-50-174-3.
Abstract: Cartea de vizită a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi s-a completat cu o nouă biobibliografie, dedicată Profesorului Gheorghe Baciu, care, la 2 octombrie 2016, a împlinit 80 de ani. Cu acest prilej, bibliotecarii universităţii bălţene, în colaborare cu prietenii, discipolii, rudele, cu intelectualii care cunosc această personalitate notorie a Republicii Moldova, prin prezentul volum, îi aduc un pios omagiu. Cele peste 600 de lucrări: 30 de monografii, manuale, cursuri didactice, 40 de lucrări cu caracter socio-juridic, 12 brevete de invenţii sînt înregistrate în capitolul de Bibliografie în conformitate cu standardul STAS-ul 7.1- 2003 „Descrierea bibliografică a documentelor”. Ele sînt aranjate în ordine cronologică, iar în cadrul anului – în ordine alfabetică. Indicele de nume şi de titluri înlesnesc utilizarea acestei lucrări, care vădeşte un ataşament deosebit faţă de profesie şi faţă de ţară.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3138
ISBN: 978-9975-50-174-3
Appears in Collections:Biobibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baciu_biobibliografie.pdf85,67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons