Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3085
Title: Laude criticului [Articol]
Authors: Leahu, Nicolae
Keywords: Cimpoi Mihai (1942)
critic basarabean
Issue Date: 2014
Publisher: USARB
Citation: Leahu, Nicolae. Laude criticului / Nicolae Leahu // NRF : Noua Revistă Filologică : Rev. de ştiinţă, cultură şi civilizaţie. – 2014. – Anul V, Nr 1-2 (9-10). – P. 3-8. – ISSN 1857-1379.
Abstract: Autorul a dedicat acest articol unui reprezentant de seamă al literelor şi al ştiinţei literare, al cărui nume, cunoscut de toţi, vine să se adauge cu propria-i strălucire acelei pleiade de savanţi şi profesori, care au creat prestigiul titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Este vorba de scriitorul şi omul de cultură Mihai Cimpoi, membru titular al Academiei Române, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, critic şi istoric literar, filozof al culturii şi gînditor social, preşedinte al breslei scriitorilor din Moldova, deputat în întîiul for democratic al fostei URSS, Congresul deputaţilor poporului, deputat de mai multe ori în Parlamentul Republicii Moldova sau, mai pe scurt, dar mai expresiv, cu o metaforă a academicianului Eugen Simion, „stîlp” al vieţii culturale din Basarabia.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3085
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leahu_N_Cimpoi_M.pdf304,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons