Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3038
Title: Istoria modernă şi contemporană a Europei : Modele de eseu şi relaţie cauzală
Authors: Pădureac, Lidia
Neagu, Gheorghe
Marşalcovschi, Teo-Teodor
Keywords: eseu
istorie modernă
istorie contemporană
Europa
Issue Date: 2013
Publisher: USARB
Citation: Pădureac, Lidia. Istoria modernă şi contemporană a Europei : Modele de eseu şi relaţie cauzală / Lidia Pădureac ; recenzenţi: Gheorghe Neagu, Teo-Teodor Marşalcovschi ; Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială. - Bălţi : [s.n.], 2013. - 76 p.
Abstract: Lucrarea conţine 25 de eseuri şi este propusă în ajutorul studentului pentru a-i oferi modele de realizare a legăturii de interdependenţă şi a eseului la Istoria modernă şi contemporană a Europei. Formularea eseului sau a discursului pe o problemă controversată din istorie necesită sintetizarea informaţiei dobândite din diverse surse, stabilirea unui plan cu ajutorul căruia va fi prezentată informaţia. Este necesară explicarea cauzelor şi impactului fenomenului propus din aspectul multiperspectivităţii, utilizarea limbajului istoric adecvat, folosirea datelor cronologice, prezentarea şi argumentarea opiniei personale privind problema abordată.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3038
Appears in Collections:Monografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pădureac L istoria_moderna.pdf947,74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons