Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3037
Title: Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în Uniunea Europeană : Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, Bălţi, 16-17 septembrie, 2016
Authors: Tcaci, Carolina
Babii, Leonid
Topală, Pavel
Burlacu, Natalia
Keywords: asigurarea dezvoltării durabile
management
economia
contabilitate şi audit
finanţe
conferinţe ştiinţifice
analiza economică
Issue Date: 2017
Publisher: USARB
Citation: Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în Uniunea Europeană : Materialele Conf. şt. intern., Bălţi, 16-17 septembrie, 2016 / redactor responsabil: Carolina Tcaci ; colegiul de redacţie: Leonid Babii [et al.]. - Iaşi : Editura Pim, 2017. - 422 p. ; tab., fig.. - Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe economice. - Bibliogr. ascunsă. - ISBN 978-606-13-3642-5.
Abstract: Volumul inserează comunicările prezentate în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integării în UE”, care a avut loc în 16-17 septembrie 2016 la Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe Economice. Autorii articolelor sunt profesori de la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, cît şi din instituţiile superioare de învăţămînt din ţară şi de peste hotarele ei: ULIM(Chisinau, Moldova), ASEM (Chisinau, Moldova), UAIC (Iasi, Romania), ЧНУ (Черновцы, Украина).
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3037
ISSN: 978-606-13-3642-5
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
asigurare_conf.pdf19,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons