Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3021
Title: Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” = Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ed. a 4-a, 23 febr. 2016
Authors: Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Stratan, Elena
Topalo, Valentina
Ciobanu, Silvia
Antonova, Antonina
Keywords: Tlehuci Faina (1923-2005)
Biblioteca Ştiinţifică a USARB
biblioteconomişti basarabeni
colocvii ştiinţifice
Issue Date: 2016
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, colloquia (4 ; 2016 ; Bălţi). Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” = Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ed. a 4-a, 23 febr. 2016 / red. resp. : E. Harconiţa ; colegiul de red. : L. Mihaluţa, E. Stratan ; rez. în lb. engl. : V. Topalo ; design/cop./machetare : S. Ciobanu. – Bălţi : Bibl. Şt., 2016. – 110 p. – ISBN 978-9975-50-190-3.
Abstract: Volumul conţine materialele şi fotografiile de la ediţia a 4-a a Colloquia Bibliothecariorum „FAINA TLEHUCI”, care s-a desfăşurat la 23 februarie 2016 la Biblioteca Ştiinţifică USARB. În cadrul ședinței în plen: Faina Tlehuci - personalitate merituoasă în istoria biblioteconomiei naţionale. Amintiri şi reflecţii, Elena Harconiţa, director Biblioteca Ştiinţifică USARB, inițiatoarea Colloquia Bibliothecariorum şi moderatoarea evenimentului, a relatat despre semnificaţia deosebită a evenimentului, consacrat Doamnei Faina Tlehuci ce şi-a consacrat viaţa acestei minunate profesii. În cadrul a două secţiuni, Colecţiile bibliotecii - grija şi mindria unui adevărat bibliotecar şi Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite, bibliotecarii au prezentat 12 comunicări. Investigaţiile efectuate, spectrul larg de subiecte abordate, elucidarea componentei practice vin să sporească calitatea şi relevanţa serviciilor infobibliotecare, diversificarea și modernizarea activității bibliotecii moderne.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3021
ISBN: 978-9975-50-190-3
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Colloquia_bibliothecar_2016.pdf26,28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons