Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2976
Title: Инновации и прагматика филологических исследований : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. памяти профессора В. Н. Мигирина
Authors: Bortă, Larisa
Musteaţă, Liliana
Keywords: Mighirin Victor(1921-1981)
conferinţe ştiinţifice
lingvişti moldoveni
Issue Date: 2006
Publisher: USARB
Citation: "Инновации и прагматика филологических исследований", междунар. науч. конф. (2006; Бэлць). Инновации и прагматика филологических исследований : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. памяти профессора В. Н. Мигирина / Бэлцкий Гос. Ун-т им."А. Руссо", Филол. фак. ; red. resp. L. Bortă. - Bălţi: Presa univ. bălţeană, 2006. - 254 p. - ISBN 978-9975-50-009-8.
Abstract: Culegerea înserează Materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrate memoriei profesorului, lingvistului V. N. Mighirin către 85 ani de la naştere şi 25 de la trecerea în neant.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2976
ISBN: 978-9975-50-009-8
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conf. Borta.pdf2,94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons