Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2967
Title: Experienţa de cercetare – componentă a formării de specialitate: Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor, 31 oct. 2006
Authors: Gagim, Ion
Pleşca, Alexandru
Cuharschi, Daniela
Stratu, Aurelia
Fodor, Ina
Musteaţă, Liliana
Keywords: conferinţe ştiinţifice
cercetare ştiinţifică
Issue Date: 2006
Publisher: USARB
Citation: “Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate”, conf. şt. a studenţilor. Experienţa de cercetare – componentă a formării de specialitate: Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor, 31 oct. 2006 / col. red.: Ion Gagim,… – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2006. – 284 p. – ISBN 978-9975-9555-3-9.
Abstract: Culegerea de faţă înserează materialele Conferinţei Ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor din 31 octombrie 2006 apărută la Presa universitară bălţeană în 2006. În lucrare sunt publicate articolele ştiinţifice ale studenţilor şi masteranzilor de la USARB
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2967
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
experienta_cercet_conf.pdf3,96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons