Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2893
Title: Pavel TOPALĂ In Honorem - 55 : Biobibliografie
Authors: Scurtu, Elena
Fotescu, Maria
Nagherneac, Anna
Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Ciobanu, Silvia
Keywords: biobibliografii
Topală Pavel (1958)
profesori universitari
savanţi
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
personalităţi universitare bălţene
Issue Date: 2013
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Pavel TOPALĂ In Honorem - 55 : Biobibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fotescu, Anna Nagherneac ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; design/cop/machetare: Silvia Ciobanu. – Bălţi : [S.n.], 2013. – 232 p. : fig., tab., fotogr. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 978-9975-50-109-5.
Abstract: Volumul este consacrat profesorului, savantului Pavel TOPALĂ, (decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale mediului de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi) prilejuit de aniversarea a 55 de ani din ziua naşterii omagiatului. Cele 10 capitolele ale biobibliografiei: (Curriculum vitae cuiconografie; Portret conturat de colegi şi prieteni; Bibliografia publicaţiilor semnate de dl P. Topală, informaţie despre activitatea de redactor, recenzent, referent, coordonarea ştiinţifică a tezelor de doctor/master/licenţă; Personalia…) întregesc personalitatea unui savant, manager şi pedagog bine cunoscut în ţară şi peste hotare, demn de înaltă preţuire şi respect.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2893
ISBN: 978-9975-50-109-5
Appears in Collections:Biobibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pavel_topala.pdf47,38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons