Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2889
Title: Întruniri profesionale în Filiala BIN (Biblioteci de Învăţămînt din Nord) a ABRM : 2007-2015
Authors: Stratan, Elena
Staver, Mihaela
Prian, Tatiana
Harconiţa, Elena
Ciobanu, Silvia
Keywords: Filiala BIN (Biblioteci de Învăţămînt din Nord)
Centrul Biblioteconomic BŞ USARB
şedinţe
ateliere
traininguri
biblioteci şcolare
instituţii preuniversitare
Zona de Nord a RM
Issue Date: 2015
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Întruniri profesionale în Filiala BIN (Biblioteci de Învăţămînt din Nord) a ABRM : 2007-2015 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : E. Stratan, M. Staver, T. Prian ; red. resp. : E. Harconiţa ; design/cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : M. Staver. – Bălţi, 2015. – 128 p. : foto. – ISBN 978-9975-50-157-6.
Abstract: Lucrarea conţine informaţii despre activităţile profesionale în cadrul Filialei Bibliotecilor de învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM şi a Centrului Biblioteconomic în perioada 2007-2015. În această perioadă la întrunirile profesionale (şedinţe, ateliere, training-uri) au fost invitaţi metodiştii coordonatori ai activităţii bibliotecilor şcolare din Direcţiile de Educaţie, bibliotecarii din instituţiile preuniversitare (licee / şcoli, colegii, şcoli profesionale) de învăţămînt din Zona de Nord a RM, 15 raioane şi mun. Bălţi, pentru care Biblioteca universitară deţine şi realizează funcţiile de Centru Biblioteconomic.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2889
ISBN: 978-9975-50-157-6
Appears in Collections:Cataloage

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
intruniri_profesionale_bin.pdf66,46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons