Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2865
Title: Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, Ediţia a 2-a, 07 octombrie, 2016
Other Titles: II Международная научно-практическая конференция "Инклюзивное образование: направления, проблемы, решения"
The II-nd International scientific-practical conference "Inclusive education: trends, problems and solutions"
Authors: Zorilo, Larisa
Pereteatcu, Maria
Şova, Tatiana
Rusov, Veronica
Panco, Tatiana
Keywords: conferinţe ştiinţifice
educaţie incluzivă
copii cu dizabilităţi
cercetări ştiinţifice
Issue Date: 2016
Publisher: USARB
Citation: Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2; 2016; Bălţi). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii", Ediţia a 2-a, 07 octombrie 2016 = II Международная научно-практическая конференция "Инклюзивное образование: направления, проблемы, решения" / com. org.: Larisa Zorilo (preşedinte), Maria Pereteatcu, Tatiana Şova, Veronica Rusov, Tatiana Panco. - Bălţi : [s.n.], 2016 (Tip. din Bălţi). - 372 p. : tab., fig. - ISBN 978-9975-132-71-8.
Abstract: Conferința ştiinţifico-practică internaţională"Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii" a fost organizată în cadrul proiectului instituțional de cercetări aplicative ,,Optimizarea procesului educației incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preșcolar și primar”. În cecretările ştiinţifice ale cadrelor didcatice sînt relatate noile viziuni asupra procesului educaţional, care trebuie să pornească de la premisa responsabilităţii sociale şi profesionale a cadrului didactic, care trebuie format continuu şi susţinut pentru cunoaşterea şi aplicarea tehnologiilor didactice de adaptare/diferenţiere curriculară, evaluare şi promovare.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2865
ISBN: 978-9975-132-71-8
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
conf_educatia_incluziva.pdf4,7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons