Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2863
Title: Comunicarea informaţiei, etica utilizării informaţiei, metode de evitare a plagiatului şi a dreptului de autor, folosirea unui soft de detectare a plagiatului. Procesul de citare şi prezentare a referinţelor. Softuri personale de gestiune a referinţelor bibliografice: EndNote, Mendeley, Zotero (adăugarea, organizarea, citarea referinţelor) [on-line]
Authors: Nagherneac, Anna
Ţurcan, Elena
Magher, Marina
Lîsîi, Ala
Keywords: comunicarea informaţiei
cultura informaţiei
etica utilizării informaţiei
plagiat
Issue Date: 2016
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Comunicarea informaţiei, etica utilizării informaţiei, metode de evitare a plagiatului şi a dreptului de autor, folosirea unui soft de detectare a plagiatului. Procesul de citare şi prezentare a referinţelor. Softuri personale de gestiune a referinţelor bibliografice: EndNote, Mendeley, Zotero (adăugarea, organizarea, citarea referinţelor) [on-line] / A. Nagherneac. M. Magher, E. Ţurcan, A. Lîsîi ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2016. - (Bazele culturii informaţiei : curs universitar. Tema 4).
Abstract: Cursul universitar „Bazele culturii informaţiei” tratează dezvoltarea competenţelor informaţionale ale studenţilor, formarea unui stil de gîndire critică, adecvat cerinţelor societăţii informaţionale, exprimat prin capacitatea de analiză a mediului informaţional, adaptarea la mediul tehnologic performant prin utilizarea instrumentelor, resurselor de la distanţă, acces deschis, obţinerea abilităţilor necesare de instruire şi cercetare pentru formarea specialiştilor de înaltă calificare.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2863
Appears in Collections:Cultura informaţiei

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nagherneac.pdf19,54 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons