Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2861
Title: Электронные и традиционные информационные ресурсы библиотеки : Каталог LibUniv - сводный каталог семи вузовских библиотек Молдовы ; Электронный каталог НБ БГУ им. А. Руссо как компонент интегрированной библиотечной системы ALEPH [on-line]
Authors: Акулова, Таисия
Keywords: catalog electronic
cultura informaţiei
catalog partajat
căutarea informaţiei
regăsirea informaţiei
Issue Date: 2016
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Акулова, Таисия. Электронные и традиционные информационные ресурсы библиотеки : Каталог LibUniv - сводный каталог семи вузовских библиотек Молдовы ; Электронный каталог НБ БГУ им. А. Руссо как компонент интегрированной библиотечной системы ALEPH [on-line] / Таисия Акулова ; Науч. Б-ка БГУ им. „Алеку Руссо”. – Bălţi, 2016. - (Курс "Основы информационной культуры". Тема 2).
Abstract: Cursul universitar „Bazele culturii informaţiei” tratează dezvoltarea competenţelor informaţionale ale studenţilor, formarea unui stil de gîndire critică, adecvat cerinţelor societăţii informaţionale, exprimat prin capacitatea de analiză a mediului informaţional, adaptarea la mediul tehnologic performant prin utilizarea instrumentelor, resurselor de la distanţă, acces deschis, obţinerea abilităţilor necesare de instruire şi cercetare pentru formarea specialiştilor de înaltă calificare.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2861
Appears in Collections:Cultura informaţiei

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aculova.pdf8,2 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons